Certifikat

Certifikatyper i enlighet med EN 10204 - 3.x
Utgåva Nov 2004

Certifikat 2.3 har utgått.
Tidigare certifikat 3.1B har ersatts med 3.1
Tidigere certifikat 3.1A + 3.1C + 3.2 har ersatts med 3.2

Beteckning

Certifikattyp
Prövningsmyndighet
och utställare
Certifikat
innehavare

EN 10204 - 2.1

Materialförklaring

Materialproducenten

Förklaring av
materialets
överenstämmelse
med köpeavtalet.

EN 10204 - 2.2

Materialtest

Materialproducenten

Förklaring om
materialets överens-
stämmelse med
köpeavtalet och att
resultatet uppnår
icke-specificerat
resultat.

EN 10204 - 3.1

Inspektions-
certifikat

Auktoriserad inspektör
för producenten, får
vara utsedd av den
egna
produktionsavdelning.
Förklaring om
materialets överens-
stämmelse med
köpeavtalet och att
resultatet uppnår
specificerat resultat.

EN 10204 - 3.2

Inspektions-
certifikat

Producentens
auktoriserade
och av tillverkaren
oberoende
inspektörsrepresentant.
Köparens auktoriserade
och av köparen
oberoende
inspektörsrepresentant.
Eller en utsedd
oberoende inspektör
enligt gällande
regler och föreskrifter.

Förklaring om överens-
stämmelse med
köpeavtal och angivelse
om resultatet
uppnåt icke specificerat
resultat.
Senast uppdaterad ( 2009-03-18 )