TEKNIK

På våra tekniksidor hittar du dokumentation och länkar till information och til våra produkter relaterad information.


Prestandadeklarationer finns HÄR

Säkerhetsdatablad finns HÄR


Byggvarubedömingen

[PDF] Stålprodukter

[PDF] Rostfria produkter


Teknik grund

Gängor och gängformer

Ytbehandlingskoder enligt ISO 4042

Klimatklasser

Miljöklasser

Säkerhetsklasser


Tekniska dokument & tabeller

Monteringsmoment standard  - Anvisningar och riktvärden.

[PDF] Monteringsmoment udda form - Riktväden för udda skallformer.

[PDF] Försänkta insexskruvar - Dimensionstabell skillnad DIN 7991 och ISO 10642

[PDF] Försänkta skruvar - Dimensionstabell med försänkta standarder

Taptiteskruv - Rekommendationer gällande håldiameter.

[PDF] Gängtabell M-Grovgänga - Måttsättning

[PDF] Gängtabell M-Fingänga - Mättsättning

[PDF] Insexskruv UNC/UNF - Måttsättningen serie 1960/1936

Ankarmassa - Teknik och egenskaper

[Excel] Beräkningsprogram ankarmassa - Beräkning av åtgång.


RohS & Reach

[PDF] RohS direktiv 2002/95/EC - Direktiv om hälso- och miljöfarliga ämnen

[PDF] RohS direktiv 2002/95/EC - Direktiv om hälso- och miljöfarliga ämnen

Rohs Guide - Guide

[PDF] Reach förordning (EG) nr 1907/2006 - Kemikalielagstiftning via Kemikalieinspektionen