2016-09-27 Bygget i Tranås fortgår!

Vi håller som bäst på med en utbyggnad i Tranås för att göra mera plats för Era behov.
Stålstommen är på plats och vi närmas oss målet!

Tranås bygge 2016-09-27