GDPR Personuppgifter

Hantering av dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter enligt den nya EU-förordningen GDPR som börjar gälla 2018-05-25
Läs mer under: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
 

  • Vi lagrar endast de personuppgifter som behövs för att kunna hantera förfrågningar, offerter, beställningar och vid andra situationer där vi behöver ha en återkommande kontakt med dig som kund och leverantör.
     
  • Vi sparar dina personuppgifter endast så länge de behövs enligt lag eller pågående kund-leverantörsrelation.
     
  • Förändringar eller felaktigheter i de personuppgifter som vi hanterar, rättas så fort vi fått kännedom om detta från dig vars personuppgifter vi hanterar.
     
  • Du kan när som helst få ta del av dina personuppgifter som vi har registrerat. Kontakta isåfall info@swebolt.se eller telefon 08-55597500.