EN 1665 Flänsskruv

EN vs DIN
Sexkantskruv med fläns.

För sexkantskruvar med fläns finns numera huvudsakligen två standarder på marknaden. EN 1665 som ersätter den tidigare DIN 6921. De finns dock några skillnader i dimension att ta hänsyn till vid konstruktion. Notera att det skiljer både i nyckelvidd, skallhöjd och flänsdiameter.

EN 1665 Flänsskruv med normal nyckelvidd. Det finns även en standard som heter "EN 1662 Flänsskruv med liten nyckelvidd", men som inte tillämpas i större usträckning i skrivande stund. och därmed är svårare att köpa i mindre volymer. Vi avråder i dagsläget från nykonstruktion där 1662 ritas in.

Flänsskruv

EN 1665

Notera avvikande nyckelvidd på M10, M12, M16, M20 för EN 1665
Notera högre skallhöjd på M5, M10, M12, M14, M16, M20 för EN 1665