Klimatklasser

Klimatklasser
Enligt Boverkets konstruktionsregler BKR-5:21.

Fukt har inverkan på träkonstruktioners bärande förmåga och styvhet. Under året varierar fuktigheten, beroende på temperatur, nederbörd osv. Klimatklassen bestäms genom att se på omgivningens faktorer och tas sedan i beaktande vid dimensionering och beräkning av konstruktionen.

Klimatklass 0
Karakteriseras av en miljö vars relativa fuktighet endast under några få veckor per år överstiger 65 procent, och i genomsnitt inte överstiger 40 procent. Exempelvis inomhuskonstruktioner i varaktigt uppvärmada byggnader.

Klimatklass 1
Karakteriseras av en miljö vars relativa fuktighet endast under några få veckor per år överstiger 65 procent, men aldrig når 80 procent. Exempelvis ytterväggkonstruktioner som omger en varaktigt uppvärmd lokal och som är skyddad med tät ytterbeklädnad samt är ventilerande.

Klimatklass 2
Karakteriseras av en miljö vars relativa fuktighet endast under några få veckor per år överstiger 80 procent. Konstruktioner som är ventilerade och skyddade mot direkt nederbörd. Exempelvis takstolar, vínds- och kryprumsbjälklag samt fritidshus, kallgarage och kallförråd.

Klimatklass 3
Karakteriseras av en miljö som ger ett större fuktinnehåll i trämaterialet än det som motsvarar klimatklass 2. Exempelvis väderoskyddade konstruktioner eller konstruktioner i direkt kontakt med mark. Exempelvis byggnadsställningar, betongformar och trallvirke/markkonstruktioner.

Fästelement för respektive klasser
Enligt Hus AMA 98 Inomhus i uppvärmda lokaler föreskrivs obehandlad respektive elförzinkad (FZB) infästning. Stomkonstruktioner och konstruktioner i miljö skyddad för väta föreskrivs varmförzinkad (FZV) eller motsvarande infästning. Konstruktioner oskyddade för väta och impregnerat (rötskyddat) virke föreskrivs rostfria eller syrafasta infästningar.