Säkerhetsklasser

Säkerhetsklasser
Risken för personskada vid eventuell kollaps i konstruktionen ska kartläggas vid nykonstruktion. Ett haveri kan innebära ren obrukbarhet men även risk för personskada eller människoliv.

Säkerhetsklass 1
Brott i konstruktionen medför liten risk för allvarliga personskador. Infästning av installationer som exempelvis ventilationstrummor och kabelstegar, eller ytterväggsbeklädnad med ringa höjd, exempelvis skalmurar upp till 3,5 meter. Här omfattas även lätta undertak såsom ljudabsorption osv. Även förband med uppgift att fixera lägen, med ringa belastning.

Säkerhetsklass 2
Brott i konstruktionen medför någon risk allvarliga personskador. Infästning av ytterväggskonstruktioner såsom betongelement och skalmurar, yttertak och undertak. Även inspänning av pelare eller andra stabiliserande byggnadsdelar.

Säkerhetsklass 3
Brott i konstruktionen medför stor risk för allvarliga personskador. Bärande konstruktioner och huvudstommar/-system, samt bärande byggnadsdelar som är nödvändiga för konstruktionens stabilisering. Trappor och andra byggnadsdelar som tillhör byggnadens utrymnings- och evakueringsvägar. Räcken till läktare eller dylikt invid större nivåskillnader där ett större antal personer kan vistas. Även balkar, traverser, hisskonstruktioner och bygghissar.