Miljöklasser

Miljöklasser
Fästelement ska vara lika ädelt eller ädlare än grundmaterialet. Dessutom ska det vara anpassat till korrosionsmiljön. Detta gäller inte bara skruvar utan även nitar och andra infästningsdetaljer. En grundlig kartläggning av ingående material och omständigheter i applikationens miljö behövs alltså för att välja rätt inflästningsmaterial.

Miljöklass M0
Miljöns aggressivitet: Ingen Inomhus i torr luft, exempelvis i en uppvärmd lokal.

Miljöklass M1
Miljöns aggressivitet: Obetydlig Inomhus i luft med växlande temperatur och fuktighet samt med obetydliga halter luftföroreningar. Exemeplvis icke uppvärmd lokal.

Miljöklass M2
Miljöns aggressivitet: Måttlig Inomhus vid måttlig fuktpåverkan och måttliga halter av luftföroreningar. Utomhus i inlandet i luft med låga halter luftföroreningar. Exempelvis i ett större område utan större tätort.

Miljöklass M3
Miljöns aggressivitet: Stor Utomhus i luft med förhöjda halter aggressiva luftföroreningar, över hav eller i närheten av kust (ej saltvatten). Andra exempelvis större tätort och industriområden.

Miljöklass M4
Miljöns aggressivitet: Mycket stor Inomhus eller utomhus i industriområden med höga halter aggressiva luftföroreningar. Exempelvis vid kemisk industri, raffinaderier, svinstallar och konstglödselfabriker. Även inomhus vid ständigt mycket hög luftfuktighet eller ständig kondens. I salt eller sött vatten eller i jord exempelvis bryggor och kajer i saltvatten.