Montering

Monteringsmoment / Åtdragningsmoment
Förspänningen skall normalt hållas på en nivå så att dragspänning och vridspänning inte överskrider skruvmaterialets sträckgräns. Dess huvudsakliga uppgift är att klämma samman de hopfogade delarna och åstadkomma friktionskraft mellan de hopfogade delarna. Ett förband med hög förspänning blir mindre, lättare och billigare för en angiven spännkraft. Dessutom blir det inte lika utmattningskänsligt som ett förband med låg förspänning.

Förspänning
Större delen av monteringsmomentet går åt till att övervinna friktionen i gänga (c:a 40%) samt mot huvud eller mutterns anliggningsyta (c:a 50%). Det innebär att endast c:a 10% av momentet åstadkommer förspänningskraften. Genom god smörjning kan detta ökas, men knappast mer än till c:a 20%. Tabellerna visar rekommenderat moment för obehandlad skruv enligt specificerad kvalitet. Observera att detta är teoretiska beräkningar. Läs nedan för undantag och tag hänsyn till smörjning. Smörjning minskar risken att förbandet skär och minskar momentspridningen.

Omräkning för vissa skruv- och muttertyper
Beroende på vilken typ av fästelement som används kan värdena i tabellerna behöva räknas om. Det kan exempelvis handla om olika skallform vilket gör att friktionen måste beaktas extra. Anläggningsytan kan öka och därmed ökar friktionen, samma sak vid försänkta skallformer där kraften inte faller vinkelrätt mot gängans xeln. Samma sak gäller vid extra stora skallfomer där diametern överstiger 1,5*D (D = gängdiameter). Gängpressande/Gängformande skruv och taptiteskruv ger också svårigheter att enkelt beräkna monteringsmomentet. Detta eftersom gängan pressas av skruven och därmed ger upphov till stor, och svårbedömd, friktion. Där extra noggrannhet krävs är det nödvändigt med provmontage för att säkerställa moment/kraftutbyte. Därigenom fås ett exaktare åtdragningsmoment för de specifika förhållandena.

Flänsskruvar och flänsmuttrar
Diametern på flänsen är större än vad tabellerna tar hänsyn till. Anläggningsytan blir större och därmed också friktionen. Tabellvärdena ökas med c:a 10% för att kompensera och nå rätt förspänning.

Stoppskruvar
Stoppskruvar saknar skalle vilket gör att friktionen minskar jämfört med tidigare exempel. Formen på änden som når material har däremot betydelse. Kraften minskas med c:a 50-70% i jämförelse av vanliga skruvar eftersom friktionen är lägre. Spetsig modell kräver det lägsta monteringsmomentet medan den fasade, plan och skålad formen ger högre friktion.

Lackerade ytor
Målade och/eller lackerade ytor minskar vanligen friktionen mot skruvhuvud och mutter. Det ökar förspänningen, men risken är också stor att sättningar gör att man med tiden tappar förspänning. Dessutom är friktionskoefficienten osäker och kan variera, vilket ger spridning i klämkraften.

Stålskruv med standardstigning
Samtliga mått i mm. Samtliga monteringsmoment i Nm.
Tabellvärden gäller obehandlade anoljade skruvförband vid användning av momentnyckel eller segdragande skruv-/mutterdragare med momentstyrning. Max momentspridning på verktyg +/-5%.

Notera att riktvärden i dessa tabeller inte omfattar stålbyggnadsset SB enligt EN 15048 samt HV enligt EN 14399. För dessa förband se information i EN 1090 samt SBI:s publikationer.

 

      Hållfasthetsklass enligt ISO 898-1:2013

Gänga

Stigning
mm

Area mm²

4.6

5.8

8.8

10.9

12.9

M1,6

0,35

1,27

0,065

0,1

0,17

0,24

0,29

M1,8

0,35

1,7

0,096

0,16

0,25

0,36

0,43

M2

0,4

2,07

0,13

0,22

0,35

0,49

0,58

M2,2

0,45

2,48

0,17

0,29

0,46

0,64

0,77

M2,5

0,45

3,39

0,26

0,44

0,7

0,98

1,2

M3

0,5

5,03

0,46

0,77

1,2

1,7

2,1

M3,5

0,6

6,78

0,73

1,2

1,9

2,7

3,3

M4

0,7

8,78

1,1

1,8

3,9

4

4,9

M4,5

0,75

11,3

1,6

2,6

4,1

5,8

7

M5

0,8

14,2

2,2

3,6

5,7

8,1

9,7

M6

1

20,1

3,7

6,1

9,8

14

17

M8

1,25

36,6

8,9

15

24

33

40

M10

1,5

58

17

29

47

65

79

M12

1,75

84,3

30

51

81

114

136

M14

2

115

48

80

128

181

217

M16

2

157

74

123

197

277

333

M18

2,5

192

103

172

275

386

463

M20

2,5

245

144

240

385

541

649

M22

2,5

303

194

324

518

728

874

M24

3

353

249

416

665

935

1120

M27

3

459

360

600

961

1350

1620

M30

3,5

561

492

819

1310

1840

2210

M33

3,5

694

663

1100

1770

2480

2980

M36

4

817

855

1420

2280

3210

3850

M39

4

976

1100

1830

2930

4120

4940

M42

4,5

1121

1360

2270

3540

5110

6140

M45

4,5

1306

1690

2820

4510

6340

7610

M48

5

1473

2040

3400

5450

7660

9190

M52

5

1758

2620

4370

6990

9830

11800

M56

5,5

2030

3270

5440

8710

12200

14700

M60

5,5

2362

4050

6750

10800

15200

18200

M64

6

2676

4900

8170

13100

18400

22000

M68

6

3055

5910

9860

15800

22200

26600

M72

6

3460

7060

11800

18800

26500

31800

M76

6

3889

8340

13900

22200

31300

37500

M80

6

4344

9770

16300

26100

36600

44000

M85

6

4948

11800

19600

31400

44200

53000

M90

6

5591

14000

23400

37400

52700

63200

M95

6

6273

16600

27600

44200

62200

74600

M100

6

6995

19400

32300

51700

72700

87300

Rel eller Rp0,2 N/mm² Nominellt

240

400

640

900

1080

 

S460NL option 2 För skruvförband i material S460NL gäller följande.

Samtliga mått i mm. Samtliga monteringsmoment i Nm.
Tabellvärden gäller obehandlade anoljade skruvförband vid användning av momentnyckel eller segdragande skruv-/mutterdragare med momentstyrning. Max momentspridning på verktyg +/-5%.

 

Gänga

Stigning

Area mm²

S460NL

M16

2

157

140

M20

2,5

245

245

M24

3

353

420

M27

3

459

630

M30

3,5

561

875

M36

4

817

1645

 

UNC-skruv stål (kvalitet motsvarande 4.6 till 12.9)

Gänga Diameter Stigning Spännarea Hållfasthetsklass
UNC (mm) (mm) (mm²) 4.6 5.8 8.8 10.9 12.9
Nr 2 2,845 0,635 3,9 0,31 0,58 0,94 1,3 1,7
Nr 5 3,175 0,635 5,14 0,45 0,84 1,4 1,9 2,4
Nr 6 3,505 0,794 5,86 0,58 1,1 1,7 2,5 3,1
Nr 8 4,166 0,794 9,04 1 1,9 3,1 4,4 5,5
Nr 10 4,826 1,058 11,31 1,5 2,9 4,6 6,5 8,1
Nr 12 5,486 1,058 15,58 2,3 4,4 7 10 12
1/4 6,35 1,27 20,5 3,6 6,7 11 15 19
5/16 7,938 1,411 33,8 7,3 14 22 31 38
3/8 9,525 1,588 50 13 24 38 54 68
7/16 11,112 1,814 68,6 20 38 61 87 108
1/2 12,7 1,954 91,5 31 57 93 131 163
9/16 14,288 2,117 117 44 82 133 187 234
5/8 15,875 2,309 146 61 114 183 259 323
3/4 19,05 2,54 216 107 200 322 455 568
7/8 22,225 2,822 298 172 320 516 729 909
1" 25,4 3,175 391 257 479 772 1090 1360
1 1/8 28,575 3,629 492 365 679 1090 1550 1930
1 1/4 31,75 3,629 625 509 947 1530 2160 2690
1 3/8 37,925 4,233 745 672 1250 2020 2850 3550
1 1/2 38,1 4,233 907 884 1650 2650 3750 4680
1 3/4 44,45 5,08 1225 1400 2600 4190 5930 7390
2" 50,8 5,644 1612 2100 3900 6290 8890 11100
2 1/4 57,15 5,644 2095 3030 5640 9090 12800 16000
2 1/2 63,5 6,35 2580 4150 7720 12500 17600 21900
2 3/4 69,85 6,35 3183 5590 10400 16800 23700 29500
3" 76,2 6,35 3850 7320 13600 22000 31000 38700
3 1/4 82,55 6,35 4580 9380 17400 28100 39800 49600
3 1/2 88,9 6,35 5373 11800 21900 35400 50000 62300
3 3/4 95,25 6,35 6230 14600 27100 43700 61800 77100
4" 101,6 6,35 7150 17800 33100 53300 75400 94000
Rel eller Rp0,2 N/mm² Nominellt 248 393 634 896 1117

 

Rostfri skruv A2-A4
För att förspänna rostfria och syrafasta skruvförband krävs effektiv smörjning - annars skär gängorna ihop. Värdena i tabellen avser vaxade produkter. Smörjning med molybdensulfid (MoS2) ger liknande friktionsförhållande som vax vilket innebär att tabellen kan utnyttjas.

Samtliga mått i mm. Samtliga monteringsmoment i Nm.
Tabellvärden gäller skruvförband vid användning av momentnyckel eller segdragande skruv-/mutterdragare med momentstyrning. Max momentspridning på verktyg +/-5%.

      Hållfasthet enligt ISO 3506-1
      Austenitiska (A) Ferritiska (F) och Martnesitiska

Gänga

Stigning
mm

Spännarea mm²

50

70

80

45/50

60/70

80

M1,6

0,35

1,27

0,057

0,12

0,16

0,068

0,11

0,17

M2

0,4

2,07

0,11

0,25

0,33

0,14

0,22

0,35

M2,5

0,45

3,39

0,23

0,5

0,66

0,28

0,45

0,7

M3

0,5

5,03

0,41

0,87

1,2

0,48

0,79

1,2

M3,5

0,6

6,78

0,64

1,4

1,8

0,76

1,3

2

M4

0,7

8,78

1

2

2,7

1,1

1,9

2,9

M5

0,8

14,2

1,9

4,1

5,4

2,3

3,7

5,8

M6

1

20,1

3,3

7

9,3

3,9

6,3

9,9

M8

1,25

36,6

7,8

17

22

9,3

15

24

M10

1,5

58

15

33

44

18

30

47

M12

1,75

84,3

27

57

76

32

52

82

M14

2

115

43

91

121

51

83

130

M16

2

157

65

140

187

78

127

199

M18

2,5

192

91

195

260

108

178

277

M20

2,5

245

127

273

364

152

249

388

M22

2,5

303

171

367

490

204

335

523

M24

3

353

220

472

629

262

430

671

M27

3

459

318

682

909

379

621

969

M30

3,5

561

434

930

1240

517

848

1320

M33

3,5

694

585

1250

1670

697

1140

1780

M36

4

817

755

1620

2160

899

1470

2300

M39

4

976

969

2080

2770

1150

1890

2950

Rel eller Rp0,2 N/mm² Nominellt

210

450

600

250

410

640