2013-04-19 Varsel inom Transport

Varsel inom Transport

Strejkvarsel inom transport

Fackförbundet Transports varsel om strejkåtgärder kan få stora konsekvenser för svensk industri. Det kan stänga ner merparten av svensk fjärrtrafik. DHL, DSV och Schenker som är stora aktörer på marknaden kommer att påverkas. Transport vill även sätta stopp för inhyrd personal vid eventuell konflikt vilket ytterligare kan förvärra situationen. Varslet är lagt från den 24 April om parterna inte kommer överens. Eftersom åkerier och terminaler kan drabbas hårt finns risk för förseningar.

Vänligen ha överseende!

Posten levererar som vanligt!

SWEBOLT använder Posten Logistik som partner för inrikestrafik, vilka inte påverkas av eventuellt varsel. Leveranserna kommer gå ut som vanligt med förmodad leveranstid som tidigare. Hur belastningen på Posten kommer se ut är oklart, men vi gör vårt bästa för att hålla samma goda standard som tidigare!

Ni kan följa utvecklingen i media och på www.transport.se

Soliga hälsningar från
SWEBOLT AB

www.transport.se