2019-09-05 Registrerade i byggvarubedömningen

Registrerade i Byggvarubedömningen

SWEBOLTs produkter finns nu registrerade i Byggvarubedömningens databas över miljökorrekta produkter för byggbranschen.

"Nu behöver du bara känna till ett system för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen har samlat de största och viktigaste fastighetsägarna att enas kring en standard och ett system. Tillsammans ställer vi krav på och tar ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu och för framtida generationer."

Byggvarubedömningen har även ett samarbete med BASTA.
Registrerade produktkvaliteter: 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4, A4-80

Byggvarubedömingen

[PDF] Stålprodukter nummer 105844
[PDF] Rostfria produkter nummer 105845

Läs mera på www.byggvarubedomningen.se