2011-03-07 WIHA låsringstång Magic Tip

Magic TipsNytt! WIHA Låsringstänger med MAGIC TIPS

WIHA fortsätter att lansera nya heta produkter för indusitrin. Nu en serie låsringstänger med MAGIC TIPS som gör montage och demontering av låsringar säkert och snabbt. Låsringen sitter kvar säkert på tången tack vare speciella urtag på tången. Finns för både axellåsning och hål, med rakt och 90° vinklat huvud.

Härdade, ytbehandlade och precisionsslipade spetsar för extra hållbarhet och livslängd.
Gummiklätt handtag.

 

För hål - Rakt huvud

Magic Tips

60834688 J0 140mm 8-13mm
60834689 J1 140mm 12-25mm
60834690 J2 180mm 19-60mm
60834691 J3 220mm 40-100mm
60834692 J4 305mm 85-140mm

För hål - 90° vinklat huvud
Magic Tips

60834693 J01 140mm 8-13mm
60834694 J11 140mm 12-25mm
60834695 J21 180mm 19-60mm
60834696 J31 220mm 40-100mm
60834697 J41 305mm 85-140mm

För axel - Ralt huvud
Magic Tips

60834698 A0 140mm 3-8mm
60834699 A1 140mm 10-25mm
60834700 A2 185mm 19-60mm
60834701 A3 240mm 40-100mm
60834702 A4 300mm 85-140mm

För axel - 90° vinklat huvud

Magic Tips

60834703 A01 140mm 3-8mm
60834704 A11 140mm 10-25mm
60834705 A21 185mm 19-60mm
60834706 A31 240mm 85-140mm
60834707 A41 300mm 85-140mm